บริการของเรา

เครื่องปั่นไฟ

 • จำหน่าย, เช่า เครื่องปั่นไฟทั้งระบบดีเซล, ก๊าซ, Zone2 พร้อม Rig Safe ขนาดตั้งแต่ 8 kW - 3.3 MW
 • ออกแบบ, ประกอบ, และติดตั้งเครื่องยนต์ ATEX Zone 2
 • ระบบสำรองข้อมูล Uninterrupted Power Generator (UPS)
 • บริการ PM, การบำรุงรักษา, ซ่อม เครื่องปั่นไฟ

ปั๊ม, ระบบน้ำ และระบบน้ำเสีย

 • จำหน่าย เช่า ปั๊มขนาดใหญ่ ปั๊มโรงงาน ปั๊มดูดโคลน ปั๊มเทศบาล ปั๊มระบบน้ำเสีย
 • ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง และออกแบบระบบปั๊มน้ำอุตสาหกรรม และระบบน้ำเสีย

RO Watermaker

 • จำหน่าย เช่า ระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO Watermaker)
 • ให้บริการ PM, บำรุงรักษา, ซ่อมแซม
 • จัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์
 • ออกแบบ ติดตั้งและประกอบตามความต้องการ
 • ระบบรังสีอัลตราไวโลเล็ต

เครื่องยนต์

 • จำหน่าย ซ่อม ประกอบ เครื่องยนต์ดีเซล
 • จำหน่าย จัดหา เครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ

งานบริการ และอะไหล่

 • ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อม และรับ Turn Key ทั้งโปรเจค งานปั๊มอุตสาหกรรม เครื่องปั่นไฟ เครื่องยนต์ ตามความต้องการของลูกค้า
 • ให้บริการงาน Overhaul : ปั๊มอุตสาหกรรมม, เครื่องยนต์, เครื่องปั่นไฟ และคอมเพรสเซอร์ ทั้งงาน Onshore และ Offshore
 • บริการประกอบ : ATEX Air Compressor, ATEX Generator, Generator Zone 2 และ ATEX Components ตามความต้องการของลูกค้า
 • จัดหา อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ

สินค้าเช่า

Generator

Lighting Tower

Loadbank

Pump


Looking To Rent Our Products?

Contact us

บริษัท พรีซิชั่น พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการครบวงจรสำหรับสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมพลังงาน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

© PPS. All rights reserved. Web by Toneyes Web Design by Toneyes