ระบบไฟ

เครื่องปั่นไฟ

จำหน่าย เช่า

  • เครื่องปั่นไฟดีเซลขนาด 8 kW - 3.3 MW

บริการซ่อมบำรุง

  • สัญญาบำรุงรักษารายปี
  • ซ่อมแซม,จัดหาอะไหล่, Overhaul, Turn key

ATEX Zone 2

จำหน่าย และให้บริการ

  • เครื่องปั่นไฟดีเซล ATEX Zone 2 พร้อม Rig Safe 

  • ATEX ZONE 2 Air Compressor

  • ประกอบ และติดตั้ง

  • จัดหาอุปกรณ์ และอะไหล่

Looking To Rent Our Products?

Contact us

บริษัท พรีซิชั่น พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการครบวงจรสำหรับสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมพลังงาน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

© PPS. All rights reserved. Web by Toneyes Web Design by Toneyes