บริการ

SERVICES

DESIGN / 
INSTALLATION /
CUSTOMIZE PACKAGED

  • Generator
  • Diesel Engine
  • PUMP

Title

Title

Title

Preventive Maintenance

  • Yearly Maint Contract
  • Repair, Overhaul, Turn key

Title

Title

Title


EQUIPMENT

SALE

Title

Title

Title


Looking To Rent Our Products?

Contact us

บริษัท พรีซิชั่น พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการครบวงจรสำหรับสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมพลังงาน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

© PPS. All rights reserved. Web by Toneyes Web Design by Toneyes